Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer 

Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

 English    Catala

INICI - MEMBRES DEL GRUP - PUBLICACIONS - PROJECTES ACTUALS - ENLLAÇOS

 

Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2017SGR1033) desde l'any 1997. Forma part de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i de la Xarxa de Referència de R+D+i en Química Teòrica i Computacional (XRQTC) de Catalunya.

 

Taulell de Anuncis

TubInTrain

Sofereixen dos beques Marie Skłodowska-Curie en el marc del projecte TubInTrain: Tuning Tubulin Dynamics and Interactions to Face Neurotoxicity: a Multidisciplinary Approach for Training and Research. Més informació aquí i aquí. El termini acaba el 11-11-2019.  

Doctorat en metabolisme del càncer

Es busquen candidats per a sol·licitar beques estatals (FPU, FI, APIF…) per a la realització de la tesi doctoral sota la direcció de la professora Marta Cascante (Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, Facultat de Biologia, UB). El nostre grup té un excel·lent ambient de treball i participa en diversos projectes europeus i nacionals. També col·laborem amb diversos laboratoris de la Unió Europea i els Estats Units, oferint als nostres membres la possibilitat de realitzar estades doctorals a l’estranger.

El projecte a realitzar es centrarà en l’estudi de les alteracions metabòliques associades a la resistència a quimioterapèutics en càncer de pròstata i còlon. Al nostre laboratori integrem diferents òmiques (metabolòmica, transcriptòmica, fluxòmica), fent ús de tècniques biologia cel·lular i molecular (cultius cel·lulars, RNA-Seq, Western Blot, PCR, citometria de flux…) i tècniques bioanalítiques (GC-MS, LC-MS/MS, HPLC…). Les dades obtingudes s’utilitzen per a la confecció de models metabòlics d’escala genòmica (GSMM) mitjançant tècniques computacionals.

El projecte de beca a sol·licitar pot ser per a un doctorat experimental o computacional. Els candidats han de posseir el títol de Grau en Bioquímica, Química, Biotecnologia, Biomedicina, Biologia o disciplines relacionades i tenir en possessió un títol de màster abans de novembre de 2019.

Aquells interessats poden enviar el seu CV i el seu expedient acadèmic per correu electrònic a la Prof. Marta Cascante i la Dra. Silvia Marín.

 

 

Group Photo 

Sobre Nosaltres

Al nostre grup portem a terme una recerca interdisciplinar, combinant tècniques pròpies de la bioquímica, la biologia cel·lular i molecular i la bioinformàtica per l'anàlisi integrat de sistemes biològics. Les nostres línies de recerca principals son les següents:

Metabolòmica y fluxòmica

 • Mesura de metabòlits per GC/MS i LC/MS en mostres d'interès biomèdic, biotecnològic o industrial.
 • Anàlisi, en diferents metabòlits, de la distribució isotopomèrica resultant de la incubació amb sustrats marcats amb 13C.
 • Desenvolupament i aplicació de software per a la quantificació de fluxos metabòlics utilitzant informació a nivell metabolòmic i cinètic.
 • Caracterització de les adaptacions metabòliques que acompanyen:
   • la diferenciació cel·lular
   • la mort cel·lular
   • la tumorogènesi
   • la transformació per oncògens
   • el tractament amb fàrmacs

Teràpia del càncer       

 • Estudi de les diferències en la regulació del metabolisme energètic de línies cel·lulars tumorals amb respecte a línies no tumorals.
 • Diseny de teràpies antitumorals basades en la inhibició de diferents punt clau del metabolisme de la cèl·lula cancerosa.
 • Estudi de les propietats antitumorals i antioxidants de polifenols bioactius extrets a partir de subproductes de la indústria agroalimentària i forestal.
 • Caracterizació de l'efecte de nous compuestos químics amb potencial antitumoral.

Análisis del control y la regulación de sistemas bioquímicos con finalidad biomédica o biotecnológica

 • Modelatge de les rutes metabòliques i predicció dels resultats de la manipulació de la via per enginyeria genètica amb finalitat industrial o terapèutica.
 • Desenvolupament de software en l'entorn Mathematica(R) per a l'anàlisi i modelatge de vies metabòliques.
 • Anàlisi del disseny i optimització de les senyals de regulació de les vies metabòliques.
 • Desenvolupament teòric i aplicació experimental del Metabolic Control Analysis (MCA) i de la Biochemical Systems Theory (BST).
 • Modelització de sistemes bioquímics utilitzant mètodes cinètics o estocàstics.
 • Estudi del paper de les interaccions enzim-enzim i de les unions biopolímers-enzims.

 

INICI - MEMBRES DEL GRUP - PUBLICACIONS - PROJECTES ACTUALS - ENLLAÇOS