Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer 

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

 English    Catala

MEMBRES DEL GRUP - PUBLICACIONS - PROJECTES ACTUALS ENLLAÇOS

 

Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2009SGR1308) desde l'any 1997. Forma part de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i de la Xarxa de Referència de R+D+i en Química Teòrica i Computacional (XRQTC) de Catalunya.

 

T'agradaria fer la tesi al nostre grup? Estàs interessat en una beca de col·laboració? Vols dur a terme una estada post-doctoral amb nosaltres? Contacta'ns aquí.

 

Foto Grupo

 

Al nostre grup portem a terme una recerca interdisciplinar, combinant tècniques pròpies de la bioquímica, la biologia cel·lular i molecular i la bioinformàtica per l'anàlisi integrat de sistemes biològics. Les nostres línies de recerca principals son les següents:

Metabolòmica y fluxòmica

 • Mesura de metabòlits per GC/MS i LC/MS en mostres d'interès biomèdic, biotecnològic o industrial.
 • Anàlisi, en diferents metabòlits, de la distribució isotopomèrica resultant de la incubació amb sustrats marcats amb 13C.
 • Desenvolupament i aplicació de software per a la quantificació de fluxos metabòlics utilitzant informació a nivell metabolòmic i cinètic.
 • Caracterització de les adaptacions metabòliques que acompanyen:
   • la diferenciació cel·lular
   • la mort cel·lular
   • la tumorogènesi
   • la transformació per oncògens
   • el tractament amb fàrmacs

Teràpia del càncer       

 • Estudi de les diferències en la regulació del metabolisme energètic de línies cel·lulars tumorals amb respecte a línies no tumorals.
 • Diseny de teràpies antitumorals basades en la inhibició de diferents punt clau del metabolisme de la cèl·lula cancerosa.
 • Estudi de les propietats antitumorals i antioxidants de polifenols bioactius extrets a partir de subproductes de la indústria agroalimentària i forestal.
 • Caracterizació de l'efecte de nous compuestos químics amb potencial antitumoral.

Anàlisi del control i la regulació de sistemes bioquímics amb finalitat biomèdica o biotecnològica

 • Modelatge de les rutes metabòliques i predicció dels resultats de la manipulació de la via per enginyeria genètica amb finalitat industrial o terapèutica.
 • Desenvolupament de software en l'entorn Mathematica(R) per a l'anàlisi i modelatge de vies metabòliques.
 • Anàlisi del disseny i optimització de les senyals de regulació de les vies metabòliques.
 • Desenvolupament teòric i aplicació experimental del Metabolic Control Analysis (MCA) i de la Biochemical Systems Theory (BST).
 • Modelització de sistemes bioquímics utilitzant mètodes cinètics o estocàstics.
 • Estudi del paper de les interaccions enzim-enzim i de les unions biopolímers-enzims.

 

MEMBRES DEL GRUP - PUBLICACIONS - PROJECTES ACTUALS ENLLAÇOS


Última actualització: 26-10-2012