Crazy about biochemistry

Crazy about biomedicine

Calendari

Període d’inscripcions: del 12 de setembre al 23 d’octubre.
Procés de selecció:

  • del 24 d’octubre al 13 de novembre selecció de candidats
  • del 14 al 26 de novembre entrevistes personals
  • 28 i 29 de novembre comunicació a l’alumnat seleccionat i instruccions per al pagament
  • 1 de desembre comunicació als estudiants no seleccionats
  • del 28 de novembre a l’11 de desembre pagament del curs

Calendari
Acte d’inauguració de Bojos per la ciència 2017 el 13 de gener a Món St. Benet

El curs tindrà lloc durant 18 dissabtes de gener a juny del 2017 de 10 a 14 h.

Calendari
DATA SESSIÓ
21/1/2017 Pràctica 0: Josep M. Fernández
28/1/2017 1a. sessió teòrica: Manel Bosch i Josep Tarragó
4/2/2017 2a. sessió teòrica: Joana Rossell, Pol i Mateu 
18/2/2017 1a. sessió pràctica  
1. Multidimensional microscopy.
2. Tècniques en Bioquímica
3. GMO plants, a friend or a foe? Joana
4. A computational approach to biological questions.
4/3/2017 2a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)
11/3/2017 3a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)
25/3/2017 4a. sessió pràctica  (pràctiques 1, 2, 3 i 4)
1/4/2017 Sessió d'articles i confocal: J. M. Fernández i Manel Bosch
22/4/2017

3a. sessió teòrica: Javier Méndez i Carlos Giménez

29/4/2017

4a. sessió teórica:Silvia Busquets, Pol i Mateu

                               
6/5/2017 5a. sessió pràctica
5. Fermentacions i llevats. Javier
6. Ús d’animals experimentals. Silvia/Gemma
7. Títol per decidir. Pol/Mateu
8. Bioquímica a través d’internet
20/5/2017 6a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)
3/6/2017 7a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)
10/6/2017 8a. sessió pràctica  (pràctiques 5, 6, 7 i 8)
17/6/2017 Sessió preparació d'articles: Josep M. Fernández                         
19/6/2017
23/6/2017
Preparació dels pòsters i presentacions

 28/6/2017

Presentació pública i acte de cloenda

El curs es farà als laboratoris del Departament de BBM de la UB a la Facultat de Biologia (Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1, Barcelona)