Crazy about biochemistry

Crazy about biomedicine

Perfil candidats

  • Alumnat de 1r. de batxillerat científic i/o tecnològic.
  • Joves que tinguin un interès especial per a les ciències. Es valorarà especialment la motivació i l’interès per a les ciències, així com el talent, la curiositat i les aptituds.
  • Bon expedient acadèmic.