Crazy about biochemistry

Crazy about biomedicine

Informació del curs

L’alumnat podrà endinsar-se  en el coneixement teòric i pràctic de la bioquímica, la biologia molecular i cel·lular i la biotecnologia. La part teòrica servirà d’introducció i preparació dels experiments que es treballaran i discutiran amb els joves científics del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (BBM) de la Universitat de Barcelona.

Continguts teòrico-pràctics a desenvolupar

Les sessions teòriques i les activitats experimentals es realitzaran durant 18 dissabtes dins del curs acadèmic 2016-2017. El curs tractarà 10 temes científics sobre Bioquímica i Biotecnologia prou importants, d’actualitat i aplicabilitat al món que ens envolta. Així, en una primera aproximació es tractarà en sessions teòriques i pràctiques:

  • Introducció al treball i seguretat al laboratori de Bioquímica.
  • Fermentacions (bones i dolentes) i llevats.
  • Proteïnes transportadores dels precursors de l’ADN.
  • Bioinformàtica i les seves aplicacions.
  • Ús d’animals experimentals en el laboratori d'investigació.
  • Mesures i aplicacions bioquímiques.
  • Plantes transgèniques.
  • Bioquímica a través d’Internet.
  • Microscòpia multidimensional.
  • Preparació i presentació pública d’un article científic

A més, el professorat podrà tutoritzar els treballs de recerca dels participants.

Nombre d’hores de les sessions teòriques: 24 h (2 h x 12 sessions)

Nombre d’hores de les sessions pràctiques: 48 h (4 h x 12 sessions)

Nombre d’alumnes.

Un total de 24 alumnes són els que poden seguir aquest projecte.

Lloc

El curs es farà als laboratoris del Departament de BBM de la UB a la Facultat de Biologia (Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1, Barcelona)

Periode i horari

Dissabtes de gener a juny del 2018 en horari de 10 a 14 h.

Coordinador del programa.

Josep M. Fernández Novell, professor del departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (jmfernandeznovell@ub.edu)

Director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Dr. Fco. Javier Casado Merediz. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona

Responsable del web “Bojos per la Bioquímica”

Dr. Josep Lluís Gelpí Buchaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona

Perfil de l’equip docent

Les sesions teòriques i les pràctiques seran impartides per professorat jove del Departament de BBM i per estudiants de doctorat del mateix departament.

Material didàctic a utilitzar al llarg del programa

Es lliurarà a l’alumnat participant un dossier amb el resum de cada sessió teòrica i el guió complet de cada sessió pràctica així com la llibreta de laboratori (aquesta eina és imprescindible al laboratori). El curs, sessions teòriques i pràctiques, s’impartirà part en català i, com a mínim, una meitat en anglès. El material estarà en l’idioma en que es desenvolupi la sessió corresponent. Tot aquest material estarà a disposició de l’alumnat en el web dels “Bojos per la Bioquímica".

Avaluació del programa.

L’avaluació es farà a partir de diferents questionaris en començar i després de cada sessió teòrica i pràctica per tenir la mateixa visió que els participants.