Logo Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA MOLECULAR
    Inici UB Imatge de diagramaci\363
Fisiologia Molecular
URL: http://www.bq.ub.es/MP/recerca.html

Personal Adscrit

Investigador/a Principal Antonio Felipe Campo
Personal de plantilla Núria Comes Beltran
Col.laboradors Joanna Ewa Bielanska , Ramón Martinez Mármol, Anna Oliveras Martínez, Mireia Pérez Verdaguer, Laura Solé Codina

Línies de recerca

El laboratori de Fisiologia Molecular te com objectiu global la identificació molecular i la funció fisiològica dels canals iònics de K+ i de Na+ a les cèl·lules del sistema immunitari tanmateix com llur regulació en els sistemes cardiovascular i nerviós. Els canals iònics son unes proteïnes de membrana que s’encarreguen de regular el potencial d’acció i del manteniment del potencial de membrana mitjançant el pas d’ions a través de l’estructura lipídica de la membrana plasmàtica. La seva activitat és fonamental a la transmissió sinàptica i a les ones elèctriques cerebrals, així com en el potencial d’acció cardíac. Encara que la seva funció fisiològica sembla estar prou clara a les cèl·lules de naturaleza eléctrica, el seu paper no està clar en d’altres tipus cèl·lulars on s’han pogut detectar. En aquest contexte, se’ls ha atribuït un paper fonamental a les cèl·lules b-pancreàtiques per a un correcte alliberament de la insulina. Al ronyó estan relacionats amb la reabsorció iònica i el control del volumen cel·lular durant el filtrat. A la musculatura llisa uterina, on la seva presència és pràcticament indetectable a l’estat basal, s’induixen a les darreres hores de la gestació. Això esta relacionat amb les contraccions rítmiques uterines que es generen durant el part. A les cèl·lules del sistema immunitari és coneix l’existència de corrents iòniques de K y Na, peró no s’han identificat les proteïnes responsables, ni les seves subunitats reguladores i poc es coneix del seu paper fisiològic. Alguns estudis relacionen l’activitat d’aquestes proteïnes amb funcions tant importants com la producció de òxid nítric o la generació de TNF-α. Aquest resultats indicarien que als canals iònics juguen un paper fonamental en el sistema immunitari, com pot ser en la resposta immunitària a agresions externes (infeccions bacterianes o víriques) o processos autoimmunes. Al múscul estriat, els canals iònics tenen un paper important en els processos de diferenciació i proliferació celular. Un dels nostres objectius és l’estudi del paper dels canals iònics depenents de voltatge en la progressió al llarg dell cicle cel·lular i la seva sortida a G0, process que inicia la fussió cel.lular mitjançant la hiperpolarització de la membrana plasmàtica. El coneixement dels mecanismes responsables de la fussió entre mioblasts i miotubs és important per tractaments basats en la regeneració muscular i les terapies géniques.Publicacions relevants

Llista completa

[tornar]
 
 © Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Universitat de Barcelona