Logo Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA MOLECULAR
    Inici UB Imatge de diagramaci\363
Neurobiologia Molecular

Personal Adscrit

Investigador/a Principal Enric Isidre Canela Campos
Personal de plantilla Vicent Casadó Burillo, Antoni Cortes Tejedor, Mª del Carme Lluis Biset, Josefa Mallol Montero, Peter J Mccormick , Estefanía Moreno Guillén
Col.laboradors Jana Bakesová , Carlos Barrera , Jordi Bonaventura Morera, Marc Brugarolas Campillo, Lucia Callen , Victor Casanova , Daniel Farre Perez, Rafael Franco Fernandez, Sergio González Gonzalez, Eduard Gracia Sanchez, Jasmina Jimenez , Isaac Naval , Gemma Navarro Brugal, Mar Rodríguez Ruiz

Línies de recerca

1. Funció fisiològica dels heteròmeros de receptors de membrana neuronal amb especial rellevància en Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer i drogadicció.

2.Identificació de nous heteròmers en el sistema nervios central

3.Identificació de noves interaccions receptor-proteïna d’especial rellevància en la funció neuronal

4.Síntesis i evaluació de noves molècules farmacològiques que interaccionen amb heteròmers de receptors de membrana

5.Tècniques de genòmica per l’estudi de malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques

6.Bases moleculars de la plasticitat neuronal. Aprenentatge i memòria

7. Neuroimmunologia. Identificació i caracterizació de receptors de neurotransmisors en limfòcits

8. Identificació de noves interaccions receptor-proteïna en el sistema cardiovascular

Publicacions relevants

Llista completa

[tornar]
 
 © Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Universitat de Barcelona