Logo Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA MOLECULAR
    Inici UB Imatge de diagramaci\363
Regulacio de Sistemes de Transport

Personal Adscrit

Investigador/a Principal Marçal Pastor Anglada
Personal de plantilla F. javier Casado Merediz, Ingrid Iglesias Garanto
Col.laboradors Ivette Aymerich Buch, Pedro javier Cano Soldado, Ekaitz Errasti Murugarren, Elena Guillen Gomez, Isabel Huber Ruano, Miriam Molina Arcas, Itziar Pinilla Macua, Sergi Purcet Gregori, Laia Trigueros Motos, Nerea Urtasun Plans

Línies de recerca

La línea de recerca del grup RST gira essencialment al voltant de les proteïnes de membrana ENT i CNT, codificades pels gens de la família SLC29 i SLC28. Aquestes proteïnes de membrana són responsables del transport de nucleòsids naturals i d’un ampli ventall de fàrmacs actualment emprats en la quimioteràpia antitumoral i antiviral.
Aquest doble vessant fa que la nostra línia de treball tingui també dues orientacions clarament diferents però complementàries:
a)una orientació bàsica, adreçada a un millor coneixement dels mecanismes cel.lulars i moleculars responsables de la regulació i funció d’aquestes proteïnes de membrana, i
b)una orientació aplicada (“translacional”) orientada envers l’anàlisi del paper que aquests transportadors poden jugar en el transport de fàrmacs i en la citotoxicitat associada.


ELS OBJECTIUS

a) Biologia cel.lular i molecular de les proteïnes ENT i CNT.

Aquesta línia de treball té com a objectiu analitzar les bases moleculars de la regulació transcripcional de gens concrets d’aquestes famílies així com esbrinar, mitjançant estudis d’estructura-funció, elements necessaris per al tràfic intracel.lular i la regulació post-traduccional d’aquestes proteïnes de membrana. Alhora, s’utilitzen aproximacions de genètica funcional per tal d’esbrinar la raó biològica per la qual aquestes proteïnes presenten patrons d’expressió aparentment redundants. La hipòtesi és que algunes d’aquestes proteïnes tindran un paper en la senyalització cel.lular, més enllà del clàssic rol com a recuperadors de nucleòsids amb finalitats biosintètiques (síntesi d’àcids nuclèics). Per tal de dur a terme aquests estudis utilitzem un ampli ventall de tècniques de biologia cel.lular, molecular i biofísiques.

b) Farmacogenètica i farmacogenòmica de les proteïnes ENT i CNT.

Aquesta línia de treball té com a objectius complementaris l’anàlisi exhaustiva de la selectivitat de substrat d’aquests transportadors i l’estudi del seu paper en la resposta a fàrmacs, tant pel que fa a l’anàlisi d’expressió en tumors i llur eventual correlació amb la resposta terapèutica, com pel que fa a la identificació de les dianes intracel.lulars dels fàrmacs que en són substrats. Aquesta és una aproximació farmacogenòmica que, en una primera fase, ha permès ja identificar gens d’interès, els quals en sí mateixos poden condicionar nous objectius i línies de recerca. De manera complementària, s’estan endegant estudis de farmacogenètica, orientats envers la identificació de nous polimorfismes de seqüència que puguin condicionar la variabilitat funcional de les proteïnes ENT i CNT. Per tal de dur a terme aquests estudis utilitzem també un ampli ventall de tècniques de biologia cel.lular i molecular, així com aproximacions genòmiques i proteòmiques per a l’anàlisi massiva d’expressió gènica.


Publicacions relevants

Llista completa

[tornar]
 
 © Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Universitat de Barcelona